วัดเขาพระทองจัด “งานวัดมูเตเวิร์ล เที่ยวงานวัดไหว้ขอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง


วัดเขาพระทองจัด “งานวัดมูเตเวิร์ล เที่ยวงานวัดไหว้ขอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง-1-9 สิงหาคม 2565
ที่ลานหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง นายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่อมวลชนอาวุโส พร้อมคณะกรรมการวัดเขาพระทอง ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน และประธานจัดกิจกรรม “งานวัดมูเตเวิร์ล เที่ยวงานวัดไหว้ขอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์” ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง ในระหว่างวันที่ 1-9 ส.ค. 2565
นายไพฑูรย์ อินทศิลา ประธานจัดกิจกรรม ฯ กล่าวว่า หลังจากพระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง นำคณะสงฆ์ และลูกศิษย์วัด และสื่อมวลชนร่วมเดินธุดงค์ธรรมยาตรากรุงเทพมาหานคร 810 .4 กม. เพื่อเผยแพร่ประพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์บอกบุญระดมทุนเข้ากองทุนเสบียงบุญก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมากว่า 800 ปี มี “หลวงพ่อองค์ใหญ่” ซึ่งพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งพระพุทธรูปโบยราณอื่น ๆ รวม 29 องค์ คู่วัดเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั้งไกล้และไกลมาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่มีโบสถ์ โดยพุทธบริษัทได้เรียกร้องและรอคอยการสร้างโบสถ์มายาวนานหลายชั่วอายุคน ในขณะที่อาตมาเป็นลูกหลานชาวบ้านเขาพระทอง และได้บรรพชา-อุปสมบทเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ มาตั้งแต่อายุ 14 ปีเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อ 10 ปีก่อนได้เดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ และทราบว่าวัดเขาพระทองเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ชาวบานจึงขอร้องให้กลับมาจำพรรษาและพัฒนาวัดเขาพระทอง โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่อเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รองรับโครงการ “พระบรมธาตุมรดกโลก” ซึ่งสามารถดำเนินการมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถระดมปัจจัยมาก่อสร้างโบสถ์ได้ จึงตัดสินใจออกเดินธุดงค์ธรรมายาตราเผยแผ่พระพุทธศาสนาประชาสัมพันธ์บอกบุญระดมทุนสร้างโบสถ์วัดเขาพระทองดังกล่าว ซึ่งตองใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 12-15 ล้านบาท

โดยได้เดินธุดงค์ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. -4 เม.ย. 2564ใช้ระยะเวลา 33 วันโดยมีพุทธบริษัทจากทิศทั้ง 4 ร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชีกองทุนเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 822-0638036 จนกระทั้งในช่วงที่เดินผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 1 เม.ย. 2565 ได้มีคุณโยมบิณฑ์ และคุณโยมเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ คู่แฝดดารานักบุญเมืองมายนำคณะมาร่วมเดินบอกบุญและรับปากจะช่วยเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือระดมทุนกองทุนเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง ให้แล้วเสร็จให้จนได้ ในครั้งนั้นสามารถรวบรวมปัจจัยได้จำนวน 3 ล้านบาทเศษ แต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง จนต้องเลื่อนกำหนดการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโบสถ์มาถึง 2 ครั้ง จนล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดคลี่คลายจึงกำหนดจัดงานวัดมูเตเวิร์ล เที่ยวงานวัดไหว้พระขอพระสิ่งศักดิ์ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2565 รวม 9 วัน 9 คืน กำหนดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ส.ค. 2565 โดยมีคู่แฝดใจบุญ ดร.บิณฑ์-เอกพัน บันลือฤทธิ์ เป็นประธาน และยังมีสองดาราดังช่อง 7 “เข้ม”หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล และ “แก้ม ญาณิศา ธีราธร พร้อมดารา ศิลปินอีกหลายท่านมาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วย
“ภายในงานมีกิจกรรมมากมายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จะมีการเทศน์มหาชาติชาดก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นอกจากร่วมพิธีมหาบุญวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์แล้ว ยังมีการทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง ๆ ละ 499 บาท และพิธีมหาเทวา-พุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ รุ่น “บันดาลโชค โภคทรัพย์วัดเขาพระทอง โดยพระเกจิอาจารย์และฆราวาสจอมขมังเวทย์สายเขาอ้อและภาคใต้รวมทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี “พราหมณ์เล็ก เขาเหมน” เป็นเจ้าพิธี และยังสามารถเที่ยวชม กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเขาพระทองตลอดการจัดงาน เช่น กราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 800 ปี พระพุทธสิหิงค์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์จำลองจตุคาม-รามเทพ ที่รวบรวมองค์พ่อจตุคาม-รามเทพ รุ่นต่าง ๆ ไว้มากที่สุดในโลก แปลงเกษตรทฤษีใหม่ “สวนของพ่อ” ,ประติมากรรมหอยสังข์-โคกหนองนาโมเดท ,พระล้ม-เขาสลักได เป็นต้น นอกจากนี้ยังเที่ยวจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน สินค้าโอทอปมากมาย โดยทุกค่ำคืนพบกับวงดนตรีรำวงเวียนครกและศิลปินนักร้องรับเชิญชื่อดังจำนวนมาก

พระมหาอารยนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง กล่าวว่า วัดเขาพระทอง หมู่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีอายุมากกว่า 800 ปี แต่ไม่มีโบสถ์ ดังนั้นระหว่างวันที่ 2 มีนาคม -4 เม.ย.2564 ระยะทาง 810.4 กม. รวมระยะเวลา 33 วัน อาตมาจึงขอเชิญญาติโยมชาวพุทธร่วมบริจาคปัจจัยสร้างสวรรค์สร้างวิมานสร้างบ้านของพ่อ สร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช หากไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่สวัดเขาพระทองในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ก็สามารถร่วมทำบุญออนไลน์ทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง ๆ ละ 499 บาท กำหนดทอดถวายในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ในภาคเช้ามีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ์วัดเขาพระทองและร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง,ในภาคบ่ายประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ โดยพระเกจิอาจารย์และฆราวาสจอมขมังเวทย์สายเขาอ้อ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนเสบียงบุญสร้างโบสถ์ วัดเขาพระทองเลขบัญชี 822-0-63803-6 .