ม.ราชภัฏเมืองคอนเปิด”หลาดท่างิ้ว” ตลาดสินค้าชุมชนคนท่างิ้ว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ 31 ก.ค.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปั่นเทิดไท้ 70 พรรษาองค์ราชัน และเปิดตลาดสินค้าชุมชนคนราชภัฏ”หลาดท่างิ้ว” ณ แหล่งเรียนรู้สืบสานงานพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ชุมชนป่ายาง 1ไร่หายจนคนราชภัฏ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โดยเวลา 07.39 น. เริ่มกิจกรรม”ปั่นเทิดไท้ 70 พรรษาองค์ราชัน” ณ ลานพระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย สู่ เส้นทางถนนสาย ราชภัฏ – ป่าไหม โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการปล่อยขนวนนักปั่นจำนวนมาก


เวลา 09.00 น.เปิดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเปิดตลาดสินค้าชุมชนคนราชภัฏ เริ่มด้วยการแสดงชุด “โนรา : นาฏยกรรมท้องถิ่นใต้” ควบคุมโดย อาจารย์ทองพูน มุขรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร คณะครุศาสตร์ และพิธีเปิดตลาดชุมชนคนราชภัฏ (หลาดท่างิ้ว) โดย ว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลังเสร็จพิธีเปิดแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมชม ชิม ช๊อป บูธสินค้าชุมชน ทั้งจำนวน 70 บูธ ด้วยบรรยากาศที่คึกคักอนึ่งตลาดสินค้าชุมชนคนราชภัฏ “หลาดท่างิ้ว” จะเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0