มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดกิจกรรม “ปั่นเทิดไท้ 70 พรรษาองค์ราชัน” พร้อมเปิดตลาดชุมชนคนราชภัฏ “หลาดท่างิ้ว”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดกิจกรรม “ปั่นเทิดไท้ 70 พรรษาองค์ราชัน” พร้อมเปิดตลาดชุมชนคนราชภัฏ “หลาดท่างิ้ว” แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนป่ายาง 1ไร่หายจนคนราชภัฏ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท่างิ้ว และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันนี้ (31 ก.ค.65) เมื่อเวลา 07.39 น. ณ ลานพระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่างิ้ว จัดกิจกรรม “ปั่นเทิดไท้ 70 พรรษาองค์ราชัน” เส้นทางถนนสาย ราชภัฏ – ป่าไหม้ โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานปล่อยขนวนนักปั่น ร่วมกับนายสมจิตร พูลพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีนักปั่นจักยานจำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อสุขภาพ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของในชุมชนและประชาชนทั่วประเทศไทย ณ แหล่งเรียนรู้สืบสานงานพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ชุมชนป่ายาง 1ไร่หายจนคนราชภัฏ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งเมื่อเวลา 09.00 น. ขบวนนักปั่น ปั่นมาถึงตลาดสินค้าชุมชนคนราชภัฏ “หลาดท่างิ้ว” เพื่อร่วมในพิธีเปิดตลาด ได้ร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเปิดตลาดสินค้าชุมชนคนราชภัฏ เริ่มกิจกรรมด้วยการแสดงชุด “โนรา : นาฏยกรรมท้องถิ่นใต้” ควบคุมโดย อาจารย์ทองพูน มุขรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร คณะครุศาสตร์ และพิธีเปิดตลาดชุมชนคนราชภัฏ (หลาดท่างิ้ว) โดยมีว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกล่าวรายงาน โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนางพิชญ์สินี ทัศนนิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช นางสิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมจิตร พูลพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก หลังเสร็จพิธีเปิดตลาด แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วม ชม ชิม ช๊อป บูธสินค้าชุมชน ทั้งจำนวน 70 บูธ ได้พบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไป ด้วยบรรยากาศที่คึกคักเป็นอย่างมาก อนึ่งตลาดสินค้าชุมชนคนราชภัฏ “หลาดท่างิ้ว” จะเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. -18.00 น.สามารถมา ชม ชิม ช๊อป กันได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท่างิ้ว และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช