มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง สำนึกบุญคุณบ้านเกิด มอบทุนการศึกษาบุตรหลานชาวปากพนัง กว่า 200 ทุน


วันนี้ (5 ส.ค.65) ที่หอประชุมโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานมูลนิธิชมรมชาวปากพนัง พร้อมด้วยสมาชิกมูลนิธิชมรมชาวปากพนัง และชมรมชาวปากพนัง ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนในพื้นที่อำเภอปากพนัง ประจำปี 2565 ซึ่งมีนักเรียน ผู้ปกครองและตัวแทนคุณครูเข้าร่วมในกิจกรรม


โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอปากพนัง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 30 ปี โดยชมรมชาวปากพนังจัดงานปากพนังสังสรรค์ในทุกปี เพื่อให้ชาวปากพนังและญาติมิตรที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงได้พบปะกันปีละครั้ง และมีการขอรับบริจาคเงินทุนมอบให้มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนที่มีความยากจนเป็นหลัก
นายอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะมูลนิธิชมรมชาวปากพนัง กล่าวว่าตนเองเป็นคนปากพนังโดยกำเนิด เรียนหนังสือที่โรงเรียนปากพนัง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนเก่งและคนดีให้กับสังคม ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง สร้างความรักความสามัคคีของชาวอำเภอปากพนัง และเป็นการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด ในปีนี้มีการแจกทุนจำนวน 240 ทุน รวมเป็นเงิน 644,000 บาท นอกจากนั้นก็มีการมอบวัสดุกีฬาแก่โรงเรียนต่างๆด้วย