สมาคมท่องเที่ยวนครฯ จับมือ ททท.เมืองคอน ร่วมกับ ชมรมนักวิ่งหัวไทรและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว อ.หัวไทร แถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมวิ่ง “Run for Luck, Huasai 2022”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สมาคมท่องเที่ยวนครฯ จับมือ ททท.เมืองคอน ร่วมกับ ชมรมนักวิ่งหัวไทรและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว อ.หัวไทรจัดงานแถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมวิ่ง “Run for Luck, Huasai 2022”

วันนี้ (12 ส.ค.65) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิ่ง “ Run for Luck, Huasai 2022 ” ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมงานดังกล่าวและเชิญร่วมงานในวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ.65 ซึ่งกิจกรรมวิ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ต.ค 65 ณ หาดแพรกเมือง ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง มอบให้กู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ อ.หัวไทร , ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโซนลุ่มน้ำ อ.หัวไทร และ อ.ชะอวด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและท่องเที่ยวชุมชน มีการเตรียมพันธุ์ปูจำนวน 99 ล้านตัว ให้นักวิ่งจำนวน 2,000 คน ปล่อยกลับสู่ทะเล ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เปิดประสบการณ์การจัดงานแนว BCG และ SDGs Model ก่อนการปล่อยตัวนักวิ่งด้วย

ภายในงานมีการจัดตลาดนัดสีเขียว Green Market ให้ผู้ที่มาร่วมงาน สามารถอุดหนุนสินค้าท่องเที่ยวชุมชนโดยการนำเสนอ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์จากพื้นที่โดยตรง ชูจุดเด่นโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเต็มใจใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และยังมีแพคเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งสามารถดึงดูดให้นักวิ่ง นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ให้ขยายเวลาพักค้างแรมในพื้นที่ได้นานขึ้น ขอให้ผู้สนใจมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนแนวคิด พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ นำการส่งเสริมท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High value Tourism) อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการจัดการอุปทานส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0