เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการ”ปิโตรเลียม พลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ปิโตรเลียม พลังงานล้านปี” อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณพรสุรีย์ กอนันทา รองประธาน กก.บริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บ.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด กล่าวส่งมอบ และนายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯกล่าวรับมอบ ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิดตัวนิทรรศการ”ปิโตรเลียม พลังงานล้านปี”

ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผ่านการเล่น การตั้งคำถาม และการลงมือปฏิบัติ ผ่านฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเริ่มตั้งแต่กำเนิดของปิโตรเลียม การนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนสนุกกับการเรียนรู้ เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจที่จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมต่อไป
นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มีบทบาทและภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดนิทรรศการและค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเรื่องใกล้ตัว ที่เป็นความรู้พื้นฐานทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ และอวกาศ พร้อมจัดกิจกรรมการสาธิต ทดลอง และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดง ที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยมุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมในพื้นที่ 14 จังหวัดในภาคใต้ ทั้งนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของศูนย์แห่งนี้ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป้าหมายเดียวกันในเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนสนใจและมีใจรักในวิทยาศาสตร์”

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 6 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชฟรอนดำเนินภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อสังคมที่เชฟรอนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้นโยบายดังกล่าว เชฟรอนได้ทำงานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อย่างใกล้ชิดนับเป็นเวลากว่า 13 ปี ในการจัดสร้างนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงจัดทำนิทรรศการปิโตรเลียมซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จึงร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ปรับโฉมนิทรรศการปิโตรเลียมชุดใหม่ ‘พลังงานล้านปี’ ให้มีความทันสมัยและทำความเข้าใจได้ง่าย ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง เราจึงมีโอกาสส่งมอบนิทรรศการชุดใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้”

“สำหรับนิทรรศการปิโตรเลียมชุด ‘พลังงานล้านปี’ นี้ เชฟรอนได้ให้การสนับสนุนด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประกอบการนำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนิทรรศการนี้ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจที่จะค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมต่อไป” นางสาวพรสุรีย์ กล่าวเสริม

นิทรรศการพลังงานล้านปีแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 โซน เรียงลำดับเนื้อหานิทรรศการถูกแบ่งเป็น 6 โซน โดยเรียงลำดับจากจุดกำเนิดปิโตรเลียม การขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม การขนส่งปิโตรเลียม การกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในชีวิตประจำวัน และบทสรุป โดยตลอดการชมนิทรรศการ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การจำลองแท่นผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทยมาไว้ในนิทรรศการ แล้วให้เด็กๆ ได้ลองสวมบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของแต่ละโซนเข้าด้วยกัน และเกิดการต่อยอดการเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากที่ได้ชมนิทรรศการนี้ต่อไป

นิทรรศการพลังงานล้านปี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakhonsci.com

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0