สมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศฝ. นศท. มทบ. 41 กองทัพภาค4 จัดกิจกรรมจิตรอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง ณ วัดน้ำรอบ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2565 ที่บริเวณวัดน้ำรอบ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราช โดย จ.ส.อ.รุ่งวิทย์ มีภพ นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดนครศรีธรรมราช,ส.จ.หนึ่ง นายสรพงษ์ คงสำราญ ที่ปรึกษานายกสมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราช,พ.อ.จตุพล ศรีเกตุ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.41และอบต.ไชยมนตรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 ส.ค.65

โดย พ.อ.จตุพล ศรีเกตุ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.41 ได้นำกำลังพล พร้อมอุปกรณ์,ยานพาหนะ และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนากับส่วนราชการ จนท.ท้องที่/ท้องถิ่น, จิตอาสาพระราชทาน ต.ไชยมนตรี และ นักศึกษาวิชาทหาร รวม จำนวน 150 คน ร่วมพัฒนาและปลูกต้นไม้ กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของวัด โดยการกวาดขยะ, ตัดหญ้ารอบบริเวณวัดและให้ดูสวยงาม
และกิจกรรมครั้งนี้ ทางนายกสมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราชและผบ.ศฝ.นศท.มทบ.41 หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมปลูกต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นและสามารถ กินได้ เช่น ต้นตะเคียนทอง,ตันสัก,ต้นต้นมะฮอกกานี,ต้นมะขาม ,มะม่วงหิมพานต์และอื่นฯ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและภูมิทัศน์ที่สวยงามรอบบริเวณวัด.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0