อบต.ไม้เรียง ร่วมกับ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพันธมิตรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “มัคคุเทศก์น้อย” โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

อบต.ไม้เรียง ร่วมกับ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพันธมิตรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “มัคคุเทศก์น้อย” โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565

วันนี้ ( 22 ส.ค.65) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ร่วมกับ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพันธมิตรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “มัคคุเทศก์น้อย” โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไม้เรียง จำนวน 30 คน โดยมีนายธรรมศักดิ์ อุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหารของ อบต.ไม้เรียง เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หลังเสร็จพิธีเปิดโครงการ คณะเดินทางไปศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ประมาณ 5 กิโลเมตร จุดชมวิวทะเลหมอกเขาศูนย์, บริเวณสถานที่ก่อสร้างรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์, เยี่ยมชมสถานประกอบการท่องเที่ยวของภาคเอกชน ในภาคบ่าย ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์ อุโมงค์หลุมแร่ ที่ตั้งของสถานที่ตามประวัติศาสตร์ อาทิ โรงเรียนบ้านเขาศูนย์ สถานีอนามัย สถานีตำรวจ สหกรณ์สินแร่ โรงหนังเขาศูนย์รามา ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ชุมชนหน้าเมือง ฯลฯ

กิจกรรมในช่วงเย็น เวทีเสวนา “บทบาทของเด็กและเยาวชน ต่อการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์แบบประชารัฐ ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาศูนย์ โดยมีพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย นายธรรมศักดิ์ อุบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง สจ.ศรัณยู สุวรรณมณี ส.อบจ.นศ.เขตอำเภอฉวาง นายกรวิชญ์ เสนทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานสำรวจจัดตั้งป่านันทนาการ) อาจารย์สุรศักดิ์ ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้ร่วมเสวนาบนเวที ณ ภูผาหมอก เขาศูนย์แคมป์ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมสันทนาการ และสร้างความสามัคคี และพักผ่อนตามอัธยาศัย พรุ่งนี้ทุกคนจะได้ชมหมอกตอนเช้าๆ ก่อนเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ด้วยในตอนท้าย โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0