เทศบาลเมืองปากพนัง จัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานฯ 12 – 16 ตุลาคม นี้

เทศบาลเมืองปากพนัง จัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
72238809_3161047360633526_1687920691334086656_o
(12 ต.ค.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประเพณีลากพระ และแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ เอกลักษณ์งามเมืองปากพนัง” ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาประชาสันต์ และริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลเมืองปากพนัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญยิ่งของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งก่อเกิดคุณค่าและประโยชน์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจของชุมชน ภายหลังพิธีเปิดเป็นการแสดง Light & Sound Show ชุด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ เอกลักษณ์งามเมืองปากพนัง” พร้อมจุดพลุแสงสีอย่างยิ่งใหญ่ ได้รับความสนใจจากคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นจำนวนมาก

72889224_3161047723966823_7472936155202191360_o
นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง กล่าวว่า ประเพณีลากพระ และแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานฯ เป็นงานประเพณีประจำปีที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าต่อวิถีชีวิตชาวปากพนัง ซึ่งผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่โบราณ งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้หลอมรวมวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำปากพนัง จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น ทั้งยังเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญา ซึ่งช่วยค้ำจุนการพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นับเป็นงานบุญช่วงออกพรรษที่สำคัญ ทั้งการลากพระบก และลากพระน้ำ
72466003_3161048037300125_6751729782343335936_o

ทั้งนี้ การกิจกรรมตลอด 5 วัน ของการจัดงานมีมากมาย อาทิ กิจกรรม “ซัดหลุด” คือ การขุดเอาโคลนปากอ่าวแม่น้ำปากพนังใส่เรือแล้วปาใส่กันอย่างสนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจตามวิถีชาวบ้าน ไม่มีการถือโทษโกรธเคืองใด ๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมชกมวยทะเล การซัดขนมต้ม และลูกเห็ด (ลูกเห็ด คือ ทอดมันของภาคใต้ แต่ไม่ใส่เนื้อปลา) การประกวดขวัญใจชาวเรือ การแข่งขันเรือหางยาวพื้นบ้าน การชุมนุมเรือพระบกและเรือพระน้ำ การทำผลิตภัณฑ์จากใบจาก ไฮไลท์ของงาน “การแข่งขันเรือเพรียว” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 รุ่น คือรุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ กำหนดแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 14 ตุลาคม และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

จึงขอเชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม นี้ ณ ศาลาประชาสันต์ และริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
72971761_3161048363966759_4905483359389483008_o
73085278_3161048300633432_7503510485489156096_o
72754861_3161049113966684_9063689714044764160_o