เมืองคอนซักซ้อมแผนไฟไหม้ป้อมยามตำรวจย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมืองคอนซักซ้อมแผนไฟไหม้ป้อมยามตำรวจย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง-แจ้งผ่านเสาไฟฟ้าอัจฉริยะตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรุดช่วยระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิเภาพ
(30 ก.ย.) พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้จัดทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุในเขตพื้นที่เซฟตี้โซนต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยสมมุติสถานการณ์เสมือนจริงว่าเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ ซึ่งเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งสามารถเผาพลาญทรัพย์สินให้วอดวายได้ภายในเวลาไม่กี่นาที สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ อย่างมากมายมหาศาล
โดยสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาท และขาดความระมัดระวังโดยเฉพาะในที่อยู่อาศัยของทางราชการ อาคารสำนักงานที่ทำการ อาคารสูง ป้อมยามต่าง ฯลฯ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มักจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อน และอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการการเกิดอัคคีภัย

พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น หรือหากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็สามารถลดความสูญเสียให้น้อยลงและระงับได้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช โดยสมมุติเหตุการณ์เสมือนจริงว่าเกิดอัคคีภัยขึ้นบริเวณป้อมยามตำรวจ “ป้อมยามราเมศวร์” ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้การบริหารและแก้ไขเหตุการณ์ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์โดยเร่งด่วน
“ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ราชการหน่วยงานของรัฐ เช่น ที่ทำการหรือหน่วยงานของทางราชการ อาคารสำนักงาน หรืออาคารที่ทำการป้อมยามต่าง ๆ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ความรุนแรงของอัคคีภัยได้ ซึ่งการการซ้อมแผนไฟไหมหรืออัคคีภัย ไปเป็นตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน โดยเมื่อเกิดเหตุประชาชนผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทางเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทังตำรวจ เจ้าที่ดับเพลิงหน่วยบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จะเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุและช่วยดับเพลิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ “ ผกก.สภ.เมือง กล่าวย้ำ 0

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
30 ก.ย. 2565

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0