“ชัยชนะ เดชเดโช” ส.ส.เมืองคอนพรรคประชาธิปัตย์ ยกทีมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช พบคืบหน้า 25% คาดเสร็จภายในปี2568 จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แน่นอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ14ตค.2565 นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป.และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาติดตามตรวจความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ผอ.ชลประทาน สนง.นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ต้อนรับและรายงานความคืบหน้าโครงการว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ที่บริเวณขุดคลองระบายน้ำสายที่ 1 การผันน้ำคลองหนวด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
นายชัยชนะ เดชเดโช กล่าวว่าขณะนี้โครงการบรรเทาอุทกภัยเลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย4สัญญา จากการที่ผมได้ลงพื้นที่พร้อมด้วย จนท.กรมชลประทานในวันนี้ พูดคุยกับตัวแทนผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งเราได้รับรายงานว่าทั้งโครงการมีความคืบหน้าไปแล้ว25% แผนงานที่ต้องเป็นไปตามแผนงานโดยข้อเท็จจริงต้องไม่ต่ำกว่า50% แต่ในขณะนี้ความคืบไปเพียง25% โดยเฉพาะสัญญาที่ 4ตามแผนงานโครงการต้องมีความคืบหน้า17% แต่ขณะนี้มีความหน้าไปเพียง5%เอง อุปสรรคปัญหาที่เจออยู่ทั้ง4สัญญา ก็มาจากสภาพอากาศที่ตลอดปี2565 มีฝนตกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนมากทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง
ในส่วนงบประมาณในการจ่ายเวนคืนที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้จ่ายได้100%อยู่แล้ว แต่อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่ค่าเวนคืน ซึ่งจากการสอบถาม จนท.ชลประทาน งบประมาณในการก่อสร้างไม่ติดขัดและมีครบ คิดว่าโครงการนี้กรมชลประทานมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2568  ผมคิดว่าถ้าขุดลอกได้เร็วและสามารถจบเทงานเทคอนกรีตได้เร็ว เหลือแต่งานประตูระบายน้ำคิดว่าคงไม่น่าล่าช้านะครับ ทั้ง4สัญญาดำเนินการพร้อมไปด้วยกันอยู่แล้ว ซึ่งสัญญาที่เป็นสัญญาที่ใหญ่ที่สุด มีงบประมาณ2700ล้าน สัญญา1,2,3 สัญญาละพันกว่าล้านส่วนการแก้ปัญหารับมือน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้ามรสุมนี้ทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนรับมือไว้แล้วไม่ต้องห่วง

ผมเชื่อว่าทั้งโครงการนี้หากเสร็จสิ้นครบ100% เราจะสามารถป้องกันน้ำท่วมจ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้อย่างแน่นอน ที่ผ่านมาปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเขตเทศบาลเนื่องมาจากน้ำมีจำนวนเยอะกว่าความสามารถในการระบายน้ำ เดิมที จ.นครศรีธรรมราช มีน้ำจำนวน500ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที หากโครงการนี้เสร็จเรามีความสามารถในการระบายในหน้าฤดูน้ำหลาก750ล้าน ลบ.ม.ต่อวินาที เราถือว่าป้องกันน้ำท่วมได้100% นายชัยชนะ กล่าวในที่สุด.
จากนั้นคณะนายชัยชนะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ พร้อมรับฟังปัญหา และเรื่องราวร้องทุกข์จากตัวแทนชาวบ้าน ดังนี้จุดที่ 1 บริเวณ คลองในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้พบปะ และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชลประทานที่กำลังปฏิบัติงาน ใช้เครื่องจักรกลหนัก ขุดลอกคลอง นำวัชพืช ดินโคลน เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของลำคลอง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำฝนในช่วงฝนตก และป้องกันน้ำเน่าเสียในคูคลอง
จุดที่ 2 บริเวณท่อระบายน้ำบ้านแสงวิมาน ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจเขื่อนขนาดเล็กที่ใช้ระบายน้ำออกจากแปลงส้มโอทับทิมสยามเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยตัวแทนชาวบ้าน ได้ขอความช่วยเหลือให้จัดส่งเรือโบ๊ะขุดลอกคลองให้มีความลึกที่สม่ำเสมอกัน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น
จุดที่ 3, 4 ลงพื้นที่บริเวณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และบริเวณ ประตูระบายน้ำคลองบางไทร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัย รวมทั้งศึกษา สำรวจพื้นที่รองรับน้ำจากลำคลองต่างๆ ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช และสถานที่เก็บกักน้ำ เพื่อรอระบายลงสู่ทะเล.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0