ผู้ว่าเมืองคอน ระบุต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเทคอนกรีตรุกลำคลองคีรีวง

16599461
จากกรณีมีผู้ปีระกอบการเทคอนกรีตรุกลำคลองคีรีวง บริเวณคลองท่าหา บ้านคีรีวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว ในเบื้องต้นได้มอบหมายเจ้าท่าภูมิภาค ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเร็ว เนื่องจากเป็นคดีอาญาบ้านเมือง ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องทำเป็นแบบอย่างเป็นมาตรฐาน เนื่องจากเป็นทรัพยากรของชาติ เป็นทรัพยากรของคนทุกคน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง มิฉะนั้นแล้วเมื่อทำตรงนี้ได้ตรงอื่นทำได้ นอกจากเอาเปรียบคนอื่นแล้ว ยังเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด
16599462
เรื่องของการรื้อถอนทำลาย เพื่อให้ลำธารกลับคืนสู่สภาพเดิมก็จะต้องดำเนินการ ในส่วนของการป้องกันรัดกุมไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะต้องหมั่นตรวจตราลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุกรณีดังกล่าวขึ้นอีก

โดยวันนี้บรรยากาศที่บริเวณริมคลองท่าดีช่วงหนานท่าหาหมู่ที่ 5 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอลานสกา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถแบ็คโฮ เข้าทำการรื้อถอนทุบทำลายคอนกรีตสิ่งที่ลุกล้ำลำน้ำคลองท่าหา โดยผู้ประกอบการได้ทยอยเก็บของที่นำมาจัดวางไว้บนพื้นที่เทคอนกรีตเพื่อเตรียมรื้อถอนด้วย….///
16599463

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช