กองทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ป.5 พัน.10

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

🌈💂‍♀️กองทัพภาคที่ 4 เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ป.5 พัน.105

📍วันที่ 27 ตุลาคม 65 เวลา 1300 พ.อ.ปองเชษฐ์ พูนช่วย ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เป็นประธานในการตรวจการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ และความเจริญทางเทคโนโลยี ทำให้ภัยพิบัติต่างๆซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดผลกระทบ และชะลอความรุนแรงลงได้
📍โดย ผบ.ป.5 ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคใต้ มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นประจำ และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดที่จะสามารถกระทำได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือเราจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร ต้องประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าในขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ แต่ขอให้ทุกหน่วยได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการติดตามข่าวสารการรายงานสภาพอากาศสถานการณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่4 และกองทัพบกต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0