ผู้ว่าเมืองคอนตรวจพื้นที่เตรียมการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวไทร ทดแทนสะพานเดิมที่อายุกว่า 40 ปี

72099798_3173028516102077_5450614322428379136_o
วันนี้(16 ต.ค.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมัคร วงเลือดหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1 นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร และนายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร ลงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองหัวไทร เขตเทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ในการเตรียมการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวไทรทดแทนสะพานเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 40 ปี อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบ คาดสามารถออกแบบสะพานและดำเนินก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 30 ล้านบาท
72446551_3173028846102044_8120997306569850880_o

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การก่อสร้างสะพานใหม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบการสะพานปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานานกว่า 40 ปีแล้ว ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการออกแบบก่อสร้างสะพานใหม่เพื่อทดแทนสะพานเดิม อีกทั้งถนนทั้งสองด้านมีการขยายเพื่อรองรับสะพานใหม่ไว้แล้ว แต่ตัวสะพานเดิมมีแค่ 2 เลนเท่านั้น จึงไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร สำหรับตัวสะพานใหม่ที่จะก่อสร้างนั้น ทางแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 เป็นผู้ออกแบบและรับผิดชอบโครงการ ซึ่งสะพานเดิมรวมทางเท้ากว้าง 11 เมตร แต่ที่ออกแบบใหม่ตัวสะพานกว้าง 12 เมตร และทางเท้าข้างละ 1 เมตร รวมเป็น 14 เมตร ความลาดชันก็จะลดลงมาด้วยเนื่องจากปัจจุบันไม่มีเรือที่มีความสูงลอดใต้สะพานแล้ว ซึ่งจะทำให้บ้านเรือนและร้านค้าที่อยู่ข้างสองฝั่งสะพานได้รับประโยชน์ด้วย เมื่อการออกแบบสะพานแล้วเสร็จก็จะมีการตั้งงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าก่อสร้างสะพานประมาณ 20 ล้านบาท และค่าปรับปรุงถนนบริเวณสะพานอีกประมาณ 10 ล้านบาท รวมเป็น 30 ล้านบาท
72647476_3173029082768687_4177757101621248000_o
74383429_3173028776102051_2034045139281772544_o

นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 กล่าวว่า การออกแบบสะพานข้ามคลองหัวไทรใหม่ ความยาวของสะพานจะน้อยกว่าเดิม รวมทั้งความสูงจะต่ำกว่าสะพานเดิมด้วย เนื่องจากปัจจุบันไม่มีเรือที่มีความสูงวิ่งลอดใต้ท้องสะพานแล้ว ส่วนความกว้างของสะพานเดิมผิวจราจรกว้าง 9 เมตร เท้าเท้าข้างละ 1 เมตร รวมเป็น 11 เมตร สำหรับสะพานที่จะออกแบบสร้างใหม่ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร รวมเป็น 14 เมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 30 ล้านบาท ถือว่าการก่อสร้างสะพานใหม่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพราะสะพานเดิมใช้งานมานานกว่า 40 ปี ซึ่งใกล้ครบกำหนดอายุการใช้งาน 50 ปี และโครงสร้างสะพานเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในปัจจุบัน
72764925_3173029386101990_4222480063498551296_o
72690867_3173028566102072_4929827221138309120_o