บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน วัดเทพนิมิต

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน วัดเทพนิมิต

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อัญเชิญไปทอดถวายยัง วัดเทพนิมิต (ธ) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ ( 1 พ.ย.65 ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เชิญไปถวาย ณ วัดเทพนิมิต (ธ) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีพิธีจัดขบวนแห่ผ้าพระกฐินประทาน

โดยการอัญเชิญผ้าพระกฐินประทานประดิษฐานบนบุษบก และเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนทางเข้าวัด หลังจากขบวนแห่ผ้าพระกฐินประทาน ถึงหน้าพระอุโบสถ เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน ลงจากบุษบก โดยมีคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับผ้าพระกฐินประทานอุ้มประคองผ้าพระกฐินประทานขึ้นประดิษฐาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รอประธานในพิธี

จากนั้นประธานในพิธี ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ ที่โต๊ะหมู่บูชา เปิดกรวยดอกไม้ อุ้มประคองผ้าพระกฐินประทาน ประกอบพิธีทางศาสนา

โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสมจิตร พูลพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว พร้อมด้วยข้าราชการ คณะผู้บริหารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวนมาก ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน เพื่อร่วมกันสร้างอุโบสถ ซึ่งจัดสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และเพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม โดยได้เงินทำบุญบริจาคจากประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ และยอดกฐินจากผู้มีจิตศรัทธาในวันนี้ รวมทั้งสิ้นได้ทั้งหมด 2,877,773 บาท ถือว่าเป็นงานมหาบุญอันยิ่งใหญ่ ของวัดเทพนิมิต จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกงานหนึ่ง