“ธารน้ำใจศึกษา“นงส.ระดับสูง รุ่น9 สำนักงบประมาณระดับสูง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“ธารน้ำใจศึกษา“นงส.ระดับสูง รุ่น9 สำนักงบประมาณระดับสูง

บ่าย วัน18 พ.ย. 2565 ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงบประมาณ ระดับสูงรุ่น9 สำนักงบประมาณพร้อมด้วย นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ. จ.นครศรีธรรมราช
นำคณะนักศึกษา เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณริมแม่น้ำตาปี ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา คณะนักศึกษาได้นำกระชังเลี้ยงปลามูลค่า200,000บาท มามอบให้กับกลุ่มเกษตกรเลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำตาปี ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาในแม่น้ำตาปีอีกด้วย นอกจากนั้นคณะนักศึกษา 18 ท่าน นงส.9 ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านให้กับผู้ด้วยโอกาศ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีแต่ยากจน200ทุน สร้างความยินดีให้กับนักเรียนเป็นจำนวนมากที่ให้โอกาสกับนักศึกษาและเยาวชน

นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ในฐานะนักศึกษากล่าวว่า ตนได้ประสาน เพื่อนนักศึกษา นงส.รุ่น9 ได้ตั้งใจที่จะนำกระชังแบบทุ่นลอยนำ้มามอบให้กับกลุ่มเกษตกรเลี้ยงปลานิล ในตำบลดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา พร้อมกันนี้นักศึกษาทุกคนยังมีจิตสาธารณะนำถุงยังชีพ60ถุงมอบให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาศในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายก อบจ.ยังกล่าวต่ออีกว่าตนเองมีความภาคภูมิใจในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ อบจ.ได้มีโอกาศได้เดินมาทางมาเรียนหลักสูตร นงส.ระดับสูงรุ่น9จะนำความรู้ความสามารถมาแต่งเติมประสบการณ์ในการบริหารงานในถาณะนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0