บริษัท เชฟรอนฯ มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท ให้กับกลุ่มโหม๋ประมงเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยว ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมนายสุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองปากพูน ให้การต้อนรับนายปิยนัยน์ กลิ่นน้อย ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และคณะ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับกลุ่มโหม๋ประมงเพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยว ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับจุดเฝ้าระวัง (แพทุ่นลอยน้ำ) ทำให้ปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุทางน้ำของพี่น้องชาวประมงและนักท่องเที่ยว และทั้งยังมีนายสุรเชษฐ์ หรดี พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเกียรติเข้าร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0