เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 4 มีนักกีฬาจาก 14 จังหวัดเข้าร่วมขบวนพาเหรดท่ามกลางสายฝน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ ( 21 พ.ย.65 ) เวลา 16.00 น.ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 4 โดยมีว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ นายกมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ซึ่งมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร นักกีฬาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม และขบวนพาเหรดท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “12 นักษัตริย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2566 โดยใช้สโลแกนการแข่งขันฯ “เกมส์แห่งความสามัคคี สมานฉันท์ สร้างชาติ” มีน้องมังคุดคัด เป็นสัญลักษณ์นำโชคของการแข่งขัน เพื่อสื่อถึงที่มาและความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนแต่ละชนิดกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “นครสวรรค์เกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ หลังเสร็จพิธีเปิดงานฯ ก็มีงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อีกด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0