จ.นครฯ ส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ให้แก่คุณนันทวัฒน์ เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ คุณไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ให้แก่คุณนันทวัฒน์ เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 6 ต่อไป

โดยมีคุณยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, คุณธนชาติ พงษ์ประสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี และสมาชิกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0