เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร” ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองนคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้(19 ธ.ค.65) เวลา 16.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร” ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าสำเพ็งเมืองนคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานแถลงข่าว ร่วมกับ นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิยม คงเมฆ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าว ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาว่า “นครแห่งอารยธรรม
น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรนั้น ถือได้ว่านครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และพืชผัก รวมถึงด้านปศุสัตว์ และประมง เรามีผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยาม มังคุด ทุเรียน ที่เป็นพืชอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นสินค้าอัตลักษณ์ การส่งเสริมการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายทั้งสินค้าบริโภค และอุปโภค การสร้างแบรนด์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด โดยให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการพัฒนาในลักษณะเป็นองค์กรเกษตรกรได้แก่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้าน Smart Farmer และ Yong Smart Farmer รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด

การจัดงาน “มหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกร การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงใกล้ปีใหม่หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค โควิด-19

กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ จะมีการจัดบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าดีเด่นจากเกษตรกรโดยตรง มากถึง 100 บูท การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแข่งขันทางการเกษตร การแสดงประเพณีวัฒนธรรมเวทีกลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยให้ผู้ที่ซื้อสินค้าได้มีการจับรางวัลภายในงานด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ทั้งในจังหวัด
และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมชมงาน และซื้อสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิต โดยตรงเพื่อเป็นของฝากของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้อีกด้วย

จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 075-446164, 075-446014 Facebook : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0