วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 109 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


28 ธ.ค.65 นายสุรพล โชติธรรมโม และ ดร.อดิศัย ทองธวัช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 109 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นางอัปสร ชายโอฬาร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายพิเชฐพงศ์ ช่วยสังข์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารรวมใจ 107 ปี (โดม) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0