คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทฺธสโร น.ธ.เอก พธ.ม.) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ในพิธีรับตราตั้งและพัดยศ ในโอกาสเข้ารับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสิชล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทฺธสโร น.ธ.เอก พธ.ม.) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ในพิธีรับตราตั้งและพัดยศ ในโอกาสเข้ารับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสิชล


วันนี้ (3 ม.ค.65) 17.39 น. ณ วัดเจดีย์ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และประชาชนที่ทราบข่าวจำนวนมาก เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในพิธีรับตราตั้งและพัดยศ พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทฺธสโร น.ธ.เอก พธ.ม.) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ในโอกาสเข้ารับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสิชล มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตน โดยมีพระเถระ เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะสงฆ์จำนวน กว่า 90 รูป ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0