รองผู้ว่าเมืองคอน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

72943323_3179786318759630_4134801334102654976_n
วันนี้(๑๘ ต.ค.๖๒) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคจากส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลดอนตะโก ตำบลหัวตะพาน และตำบลท่าศาลา ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนทั้งสิ้น 187 ราย และเป็นจำนวนตัวเลขที่มากที่สุดของประเทศในขณะนี้
73001488_3179786912092904_3197428454077235200_n

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป กำหนดจัดขึ้นเพื่อการออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว สร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังใจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย โดยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จำนวน 10.8 ล้านคน ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประมาณ 7,000 คน
73146655_3179786332092962_7004127310769029120_n
74842680_3179786335426295_5098497252641472512_n
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว
ขอขอบคุณภาพจากทีมเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0