หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 85 ทุน พร้อมส่งมอบกำลังใจให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (13 มกราคม 2566) ที่โรงเรียนวัดนางพระยา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประยูร เงินพรม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการหอการค้า คณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษา และข้าวสาร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก “มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบให้กับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 85 ทุน

โอกาสนี้ นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะครู ซึ่งโรงเรียนวัดนางพระยา เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม การลงมาช่วยเหลือในครั้งนี้ ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและครอบครัว โดยทางหอการค้า มีนโยบายสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในทุกด้าน การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่ายังมีผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสำคัญของเด็กเยาวชน และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 อยากให้เด็กนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน เป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต…..///////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0