ทม.ปากพูนให้การต้อนรับ ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ ( 16 ม.ค.66 ) นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพูน ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพนักงานเทศบาลเมืองปากพูนให้การต้อนรับนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบทางการปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมรับฟังนโยบายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลปากพูนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ณ อุโมงค์อเมซอน ปากพูนอีกด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0