ผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเตรียมสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

73361234_3182730938465168_3986077092067409920_o
(19 ต.ค.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง หมู่ที่ 6 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง และพื้นที่โรงเรียนวัดหัวนอน บริเวณวัดปากนครบน หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช
72681627_3182731121798483_3015786959915188224_o
74231856_3182731265131802_3450960953380700160_o
74649818_3182731105131818_3777383531643142144_o
ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ โครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อ.เมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่โรงเรียนวัดหัวนอน บริเวณวัดปากนครบน หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร /อำเภอปากพนัง ที่สาธารณประโยชน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง หมู่ที่ 6 ต.หูล่อง /อำเภอขนอม พื้นที่ราชพัสดุ ศูนย์ราชการอำเภอขนอม และอำเภอเชียรใหญ่ ที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 6 ต.แม่เจ้าอยู่หัว โดยการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่
72956520_3182730951798500_6320954080202063872_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0