โรงเรียนยอดนิยมภาคใต้ 4 สถาบัน ร่วมจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (31 มกราคม 2566) ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ พร้อมด้วย นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ, นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง และนายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยมีเบญจองค์กร คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รวยริน ทองชู ข่าว
อทิตยา แตงทับ – ศราวุฒิ จัตุรงค์ ภาพ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0