สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ณ วัดเขาปรีดี อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

513053
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เชิญไปถวาย ณ วัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
513027
513030
โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นประธานฝ่ายดำเนินงาน มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวนมาก ร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อนำเงินที่ได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเอนกประสงค์ บันไดทางขึ้นเจดีย์ ลานปฏิบัติธรรม และถาวรวัตถุภายในวัด เพื่อประโยชน์ของอุบาสก อุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรม และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก
513028
513031
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นรถบุษบก ที่ประดับอย่างสวยงามด้านหน้าเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่ไปยัง วัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กว่า 3 กิโลเมตร โดยมีประชาชนทั้งสองข้างทางที่ขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานผ่าน ต่างร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อีกด้วย
513029
513032
จากนั้น เมื่อเวลา 09.59 น. เริ่มพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ อุโบสถวัดเขาปรีดี ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องบริวารกฐิน และจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อเป็นการบำรุงพุทธศาสนา ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,616,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี.
513033
513034
513035
513036
513038
513039
513040
513041
513042
513043
513044
513045
513046
513047
513048
513049
513050
513051
513052
513053
513054

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0