“ธนกร” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชรับฟังปัญหาคนในพื้นที่ หวังแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและเต็มที่ แม้ตอนนี้รัฐบาลใกล้หมดวาระ ก็พร้อมขอให้พรรคการเมืองยกเลิกใช้วาทะกรรมโจมตีกัน โดยให้มุ่งเสนอนโยบายที่จะทำให้ประชาชน

วันนี้(12 ก.พ.2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ อ.จุฬาภรณ์ และ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการของรัฐ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนและส่วนราชการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้รัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด และตรงกับความต้องการของประชาชน

โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ พร้อมคณะ ได้เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ ก่อนพบปะกับพี่น้องประชาชนและส่วนราชการ ที่มารอรับจำนวนมาก บริเวณลานเอนกประสงค์วัดวังฆ้อง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย นายประสงค์ จันหยู นายอำเภอจุฬาภรณ์ ได้รายงานถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงมีความจำเป็นในการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนและกักน้ำไว้เพื่ออุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาด้านการศึกษาเนื่องจากไม่มีสถานศึกษาด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการสร้างอาชีพในพื้น ปัจจุบันการเรียนส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปศึกษาในตัวเมืองและจังหวัดพัทลุง และกับประสบปัญหาด้านราคาพืชผลการผลิต ที่ไม่แน่นอน

โอกาสนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปศึกษาข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่อไป โดยยืนยันว่า ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญและดูแลพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคเท่าเทียมกัน โดยอนุมัติงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ ที่เริ่มเห็นผลชัดเจน อาทิ การก่อสร้างรถไฟฟ้า 12 สาย การก่อสร้างถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งและเศรษฐกิจ การพัฒนาสนามบิน รวมถึง โครงการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ อสม. โครงการบัติสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนแล้วกว่า 20 ล้านคน และการเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ด้วยมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้ง แต่ นายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักเพราะมองว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย เมื่อมีเวลารัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรี ก็ยังลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ไม่อยากให้พรรคการเมืองใช้วาทะกรรมโต้ตอบกันไปมา แต่ต้องการให้นำเสนอให้ประชาชนทราบว่าแต่ละพรรคจะทำอะไรให้พี่น้องประชาชนมากกว่า

จากนั้น นายธนกร วังบุญคงชนะ พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง เทศบาลตำบลชะอวด อ.ชะอวด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการของรัฐ พบปะผู้นำส่วนราชการและพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาโครงการบ่อทิ้งขยะ ของ เทศบาลตำบลชะอวด ที่จะแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองโดยการสร้างเตาเผาขยะ เพื่อรองรับจาก 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันละ 20 ตัน และกำจัดขยะสะสมที่มีอยู่ กว่า 200,000 ตัน