สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส มูลค่า15ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้กับ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ 14 ก.พ.2566 ที่ศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนส สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช(ชาติตระการโกศล) นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนส จำนวน30รายการ มูลค่า 15,246,900 บาท จาก ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเงินงบประมาณได้รับอนุมัติจากบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนสที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เป็นอุปกรณ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งมอบให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากนั้น ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งมอบต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช รับมอบ เพื่อให้บริการประชาชนและเยาวชนได้ใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0