เทศกาลแห่งความรัก โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจผ่านโครงการส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (14 ก.พ.66) โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจผ่านโครงการส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พลตรีอนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พันเอกสุริน ทองเต็ม ผอ.กกร.ทภ.4, พันเอก ฉัตรชัย รัตนตรัง ผอ.กบ. และพันเอก สุมน บุรัมพฤกษ์ นายทหารฝ่ายกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ คุณชนัตนันท์ สินสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและกลยุทธ์การตลาด คุณชลสุชา วณิชชากร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์ภาครัฐ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาส่งมอบสิ่งของตามกิจกรรมส่งยิ้มส่งใจสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยใช้โอกาสในวันวาเลนไทน์ในปีนี้ เพื่อส่งมอบสิ่งของต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรักความห่วงใย ส่งมอบกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของดังกล่าว ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0