ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ส่งมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนส ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น ในปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2563 ต่อมาในปี พ.ศ.2564 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาสำหรับประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนสที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับการรับรอมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นอุปกรณ์นำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 15,246,900 บาท รวมทั้งสิ้น 30 รายการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ส่งมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนส ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งมอบต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นับว่าเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนสที่ #ทันสมัยที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ติดตั้งที่ด้านใต้อาคารอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) เพื่อให้บริการกับเยาวชนประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0