ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สมาคมลอนเทนนิสฯ เตรียมจัดแข่งขันไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เอ็มโอยูร่วมกับสมาคมลอนเทนนิสฯ เตรียมจัดแข่งขันไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับภารกิจทางด้านการกีฬาอย่างหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยทางด้านวิชาการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาสำหรับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและสุขภาพควบคู่กันไป การเปิดหลักสูตร พลศึกษา (ครุศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมส่งเสริมกีฬา มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับสมาคม และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะให้การสนับสนุนในด้านสนามแข่งขัน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนที่พัก และบุคลากรทางการกีฬา เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชและภาคใต้อีกด้วย

ด้านนายไทยทนุ วรรณสุข กล่าวว่า สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส ในรายการ ITF Men’s และ ITF Women’s ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นรูปแบบการแข่งขันกีฬาเทนนิส ในระดับอาชีพ เพื่อสะสมคะแนนอันดับโลก เป็นไปตามระเบียบของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (International Tennis Federation: ITF) ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ และหญิงคู่ การแข่งขันครั้งนี้จะมีนักกีฬาจากประเทศไทย และต่างประเทศ (ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป) อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และออสเตรเลีย เป็นต้น เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทางการกีฬา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป