มรภ.นศ. ต้อนรับผู้ว่าฯ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการประชุม “กรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน”


วันนี้ (23 ก.พ.66) เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ทีมผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมประชุม “กรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจ ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด หรือผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ณ ห้องประนิลพยัคฆ์ และห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช