ธนาคารอิสลามจัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

​​​​ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่บ้านหน้าทัพ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ม้สยิดดารุนอามาน(บ้านหน้าทัพ) จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดย นายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา ,นางอุบล ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเขต 2 สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี ,พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี คณะเจ้าหน้าที่ และบริษัทพันธมิตรของธนาคาร ลงพื้นที่บ้านหน้าทัพ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิก อสม.และผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยมองว่าสังคมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลท่าศาลา และ อสม.ในพื้นที่ จัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมออกกำลังแบบง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านโดยไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังการบริจาคโลหิต และคณะได้ลงพื้นที่ไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

นายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา กล่าวว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์องค์กร คือ การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการตอบแทน และทำกิจกรรมเพื่อสังคม มาโดยตลอดในการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กับสังคม เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0