มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดินหน้าโครงการ U2T for BCG พัฒนาท้องถิ่น เปิดหลาดริมคลองบางจาก “ตักบาตรทางน้ำ” มานะ มานครฯ มาหาศรัทธา ณ บางจาก 1เดียวในเมืองคอน ฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชน ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้(25 ก.พ. 66) ที่วัดธาราวดี ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดหลาดริมคลองบางจาก และกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ โดยมีนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางพิชญ์สินี ทัศนนิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือแบบ “บวร” คือระหว่างบ้าน วัดและราชการ ถือเป็นการส่งเสริมสัมมาชีพทั้งผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขของตำบล ที่ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าของชาวบางจากได้กลับฟื้นคืนและเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อความยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าไทยหรือพื้นถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วย

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเปิดหลาดริมคลองบางจาก เป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่จะนำเข้าสู่การฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชน โดยตำบลบางจาก เป็นหนึ่งในตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ U2T for BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และได้พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สินค้า บริการ การท่องเที่ยว รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาช้านาน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล 1 ใน 3 ของประเทศ ประเภทการส่งเสริมสัมมาชีพ โดย “หลาดริมคลองบางจาก” ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการ U2T, ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด สามารถเดินช็อป ชม ชิม ใต้ร่มไม้แบบสบายสบายริมน้ำ การจำหน่ายผ้ามัดย้อมที่ทำจาก “ต้นจาก” ที่ให้สีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายมาวางจำหน่ายรวมถึงสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและชมกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0