45 ปี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ปืนใหญ่ทะเลใต้ ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เป็นราชาแห่งสนามรบ

》วันนี้ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่​ 4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ครบรอบปีที่ 45 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้กำลังพล และครอบครัวร่วมกันทำบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล โดยในช่วงเช้า พันเอก ปองเชษฐ์ พูนช่วย ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 กำลังพลภายในหน่วย ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ, พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย, พิธีมอบโล่รางวัลกำลังพลดีเด่น, พิธีมอบทุนการศึกษา ก่อนจะประกอบพิธีสงฆ์ในเวลาต่อมาและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานตามลำดับ โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กำลังพลของหน่วย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พร้อมทั้งประกวดขบวนพาเหรดของกองพันหน่วยขึ้นตรง ณ สนามฟุตบอลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ภายในค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการปฏิบัติงาน และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา, กำลังพล และครอบครัวของปืนใหญ่ทะเลใต้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง

》ทั้งนี้ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 28/21 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่กองพลที่ 5 ลง 9 มี.ค. 2521 ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 9 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย โดยเมื่อครั้งจัดตั้งหน่วยในขั้นต้นได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองทัพภาคที่ 4 ซึ่งต่อมาได้โอนการบังคับบัญชา กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ให้กับ กองพลทหารราบที่ 5 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช

และมีหน่วยขึ้นตรง จำนวน 4 กองพัน ดังนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 มีที่ตั้งหน่วยอยู่ภายในค่ายพระปกเกล้า จ.สงขลา, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 มีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 มีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 มีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช