Last Update

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำร่องเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ภาคใต้

8 สิงหาคม 2019

(7 ส.ค.62) ที่ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหว […]

Read More