Last Update

พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

6 กรกฎาคม 2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำพุทธศาสนิกชนและนักท่ […]

Read More

สุดยอดใจบุญ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน เมืองคอน ควักเงินส่วนตัว 5 แสนบาท ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19

26 มิถุนายน 2020

สุดยอดใจบุญ นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน เมืองคอน ควักเงินส่วน […]

Read More

เปิดประตูต้อนรับการท่องเที่ยวสู่นครศรีธรรมราช เสวนา “เปิดฟ้า เที่ยวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช” วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

16 มิถุนายน 2020

ขอเชิญทุกท่านเปิดประตูต้อนรับการท่องเที่ยวสู่นครศรีธรรม […]

Read More

บ้านวังโหล อ.ลานสกา และบ้านสระโพธิ์ อ.เชียรใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดหมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2563 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

16 มิถุนายน 2020

บ้านวังโหล อ.ลานสกา และบ้านสระโพธิ์ อ.เชียรใหญ่ ได้รับร […]

Read More