Last Update

กสิกรไทย เตรียมวงเงิน 1 พันล้านบาท เปิดโครงการ “สินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี” เพื่อให้เป็นทุนสำหรับว่าจ้างพนักงานกว่า 41,000

12 พฤษภาคม 2020

กสิกรไทย ลุยช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง หลังเปิดตั […]

Read More

ทีมนครธรรมาภิบาล บริการ “ตัดผมฟรี 4 มุมเมือง” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

10 พฤษภาคม 2020

ทีมนครธรรมาภิบาล บริการ “ตัดผมฟรี 4 มุมเมือง” ช่วยเหลือ […]

Read More

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ 14 วัน ก่อนอนุญาตให้เดินทางกลับบ้าน

10 พฤษภาคม 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านกระบว […]

Read More

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช รับลงทะเบียนข้อร้องเรียนของประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่สำเร็จ เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังและรัฐบาล พิจารณาต่อไป

8 พฤษภาคม 2020

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช รับลงทะเบียนข้อร้องเรียนของประ […]

Read More