ม.ราชภัฏนครฯ เดินหน้าปรับปรุงพื้นที่เพิ่มสีสันรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีนโยบายปรับภูมิทัศน์ในส่วนอาคารสถานที่ โดยมีการทาสีอาคารและพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มสีสันให้สดใสมาตั้งแต่ปลายปี 2565 ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่ และทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการทาสีหอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ บริเวณหอประชุมใหญ่ อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ป้อมยามประตู1และ 3 บริเวณองค์พระพุทธสิหิงค์ สำนักงานอธิการบดี และหลังจากนี้จะดำเนินการต่อยังอาคาร 7, 38 ,39 หอประชุมเก่า วงเวียนกินรี และโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อรอรับเปิดภาคเรียนใหม่ ที่การศึกษา 2566 นี้


Cr.ปชส.ราชภัฎ นครฯ