การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงิน 1,990,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงิน 1,990,000 บาท สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
1083154
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายภิญโญ ทองเจิม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร ถวายเงินจำนวน 1,990,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
1083131
มีพระครูถาวรพิสุทธิ์ (เริงศักดิ์ ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย เสาน้ำเกลือ และระบบออกซิเจน เพื่อนำมาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอช้างกลาง และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาล

1083140
1083155
ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0