มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จัดงานย้อนชุมชน ยลวิถี City Learning ทุ่งใส (กว่า98ปี) สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ ยกระดับเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (22 เม.ย.66) นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอสิชล ประธานเปิดงานย้อนชุมชน ยลวิถี City Learning ทุ่งใส (กว่า98ปี) สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ ยกระดับเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ร่วมกับนายเจตนันท์ ใสยเกื้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ มรภ.นศ. ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ สักการะสมเด็จพระพุทธชยันตีศรีสุชน (หลวงพ่อทัพขาม) ร่วมขบวนรำเพลงพื้นบ้านกลองยาว ล่องเรือศึกษา นิเวศ วิถีพื้นบ้านชาวชุมชนทุ่งใส การแข่งขันกิจกรรมวิถีพื้นบ้านทุ่งใส “จับหอยหวาน” ร่วมฟังเสวนาวิจัย “ย้อนชุมชน ยลวิถี City Learning (ทุ่งใส)” สาธิตแปรรูปอาหารพื้นถิ่น “บาบีคิวหอยกัน และน้ำพริก หัวเกลอ กุ้งเคย” ร่วม ชม ชิม ช้อป แชะ ในตลาดย้อนยุคชุมชนทุ่งใส บูธ/ซุ้ม สินค้าพื้นบ้านชุมชน อาหาร ขนม สินค้าแปรรูปอาหารทะเล การแสดงดนตรีพื้นบ้านชุมชน เพลงบอก กลองยาว ฯลฯ ณ ตลาดเก่าบ้านหัวท่า ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0