มรภ.นศ.ร่วมเปิดกิจกรรรมกำโลน Festival @คีรีวง วิถีแห่งสายน้ำครั้งที่ 1

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (กำโลน Festival@คีรีวง) วิถีแห่งสายน้ำครั้งที่ 1 ณ หมู่บ้านกำโลน ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี โดยงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกำโลน และใกล้เคียง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ทั้ง เขา ป่า นา เล รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของดีประจำท้องถิ่นทั้งผลไม้ อาหารพื้นบ้าน และสินค้า OTOP ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาด ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0