ผู้ว่าเมืองนครฯ ร่วมเสวนาอภิปราย หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


ผู้ว่าเมืองนครฯ ร่วมเสวนาอภิปราย หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช” กับนายแพทย์บัญชา พงษ์พาณิช และนายรุจาธิตย์ สุชาโต โดยท่านโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ก้าวสู่ปีที่ 30 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันนี้(1 ก.ย.66) เวลา 10.15 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเสวนาอภิปราย หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช” กับนายแพทย์บัญชา พงษ์พาณิชย์ และนายรุจาธิตย์ สุชาโต ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยท่านโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ก้าวสู่ปีที่ 30 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและความสำคัญของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่ศาลจะครบรอบ 30 ปี ของการเปิดทำการในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างเกาะป้องกัน เยียวยาแก้ไข บริการด้วยใจ ยุติธรรมล้ำสมัย แหล่งเรียนรู้คู่สังคม” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0