พุทธศาสนิกชนร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (10 ก.ย.66) เวลา16.16 น. ณ อุโบสถ วัดบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญญาวุธมหาเถร) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คุณธนวัช-ภญ.จุรี (คำสุข) คุณอาทิมา-พญ.ภคพร อุทัยชลานนท์ ประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมี พลเอก วรภพ ถาวรแก้ว ไวยาวัจกร วัดบางสะพาน กล่าวถวายรายงาน ในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระมหาวิทวัส ถิรญาณทสฺสี เจ้าคณะตำบลบางจาก เจ้าอาวาสวัดธาราวดี และพระมหาธงชัย โอภาโส เจ้าอาวาสวัดบางสะพาน และคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

พิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร ศาสนสถานหรือพระราชวัง มีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคาร และถือว่าเป็นทำให้อาคารสมบูรณ์ เป็นของสูงในสมัยโบราณถือกล่าวว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นการบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้ มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ โดยเฉพาะพระอารามหลวงจะหาโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้า นั้นยากเต็มที อานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่งไม่ตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม หากมีใครมาบอกบุญยกช่อฟ้า ก็รีบสะสมบุญกันนะครับ เพราะโอกาสของบุญนี้ หาทำได้ยากมาก วัดแห่งนี้สร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้า แค่ครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับวัดบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยปี มีความสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0