อบจ.นครศรีฯเตรียมสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตั้งเป้าให้ครบทั้ง 23 อำเภอ

อบจ.นครศรีฯเตรียมสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตั้งเป้าให้ครบทั้ง 23 อำเภอ

วันที่ 20 ต.ค.66 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรรมราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกอบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดสนามกีฬา อำเภอสิชล พร้อมส่งมอบสนามแห่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ทางด้านนันทนาการ เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆ
นายกอบจ.นครศรีธรรมราช เผยว่า คณะผู้บริหารทุกคนมีความตั้งใจที่จะพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง 23 อำเภอ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพ พลามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัย เพราะการพัฒนาเมืองให้ประสบความสำเร็จนั้น ประชาชนต้องอยู่ดี กินดี มีสุขภาพที่ดีก่อน

ดังนั้นนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ได้กำหนดนโยบายและแถลงต่อสภาอบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 “หนึ่งอำเภอ หนึ่งถ้วย” มีเป้าหมายการพัฒนา คือ ส่งเสริมการสร้างสนามกีฬามาตรฐานประจำอำเภอ และผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามารฐาน สร่งเสริมการเล่นกีฬา และสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ สร้างชื่อเสียง สร้างโอกาสสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

สำหรับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล ใช้งบประมาณกว่า 34,000,000 บาท ในการก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑา และสนามฟุตบอล พร้อมระบบน้ำ หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสิชล และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการได้ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบจ.นครศรีธรรมราช หวังที่จะพัฒนาต่อยอดด้านการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าสร้างให้ครบทั้ง 23 อำเภอ