เหมืองหิน หจก.ชุติวรรณ และโรงโม่หิน บจก.นครรัตนศิลา จำกัด ห่วงใยพี่น้องชุมชนรอบเหมือง จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพเอกซเรย์ปอดประชาชนรอบเหมืองหิน” เฝ้าระวังสุขภาพชุมชนรอบเหมืองแร่

เหมืองหิน หจก.ชุติวรรณ และโรงโม่หิน บจก.นครรัตนศิลา จำกัด ห่วงใยพี่น้องชุมชนรอบเหมือง จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพเอกซเรย์ปอดประชาชนรอบเหมืองหิน” เฝ้าระวังสุขภาพชุมชนรอบเหมืองแร่

วันนี้ (16 พ.ย.66) เหมืองหิน หจก.ชุติวรรณ และโรงโม่หิน บจก.นครรัตนศิลา จำกัด “เฝ้าระวังสุขภาพชุมชนรอบเหมืองแร่” จัดโครงการตรวจสุขภาพเอกซเรย์ปอดประชาชนรอบเหมืองหิน ประจำปี 2566 ซึ่งได้ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลสิชล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้หลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุดหง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขุนพัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถลุงทอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยนายยงยุทธ รัตนสิริ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตั้งเป้าตรวจ สุขภาพประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ได้ไม่น้อยกว่า 250 คน 3 หมู่บ้าน มีหมู่ที่ 2 3 9 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ให้กับประชาชน สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตระหนักถึงการส่งเสริมให้มีการยกระดับด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบสถานประกอบการเหมืองหิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการอยู่ร่วมกันของสถานประกอบการเหมืองหินและประชาชน และหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous Award) ประจำปี 2566

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ ได้แก่ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก การตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจวัดสายตา เอกซเรย์ปอด และกิจกรรม อื่น ๆ ได้แก่ จับรางวัลชิงโชค ลุ้นรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย แจกข้าวสาร การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงโม่หิน บจก.นครรัตนศิลา และ เหมืองหิน หจก.ชุติวรรณ
#เหมืองแร่เพื่อชุมชน
#เหมืองหินชุติวรรณเพื่อชุมชน