สืบสานประเพณี ตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิขาจาร” และกฐินทางน้ำ หนึ่งเดียวที่นครศรีฯ หนึ่งเดียวในภาคใต้ วิถีชาว พุทธ-มุสลิม ย้อนวิถีคนริมฝั่งแม่น้ำในอดีต วัดธาราวดี (พ่อท่านจบ) ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สืบสานประเพณี ตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิขาจาร” และกฐินทางน้ำ หนึ่งเดียวที่นครศรีฯ หนึ่งเดียวในภาคใต้ วิถีชาว พุทธ-มุสลิม ย้อนวิถีคนริมฝั่งแม่น้ำในอดีต วัดธาราวดี (พ่อท่านจบ) ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (25 พ.ย.66) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำ วัดธาราวดี(พ่อท่านจบ) ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรทางน้ำ พระสงฆ์และสามเณร ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพร้อมกับกิจกรรมหลาดริมคลองบางจาก ที่ทางวัดจัดขึ้นทุกๆเดือน หลาดริมคลองบางจาก จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการ U2T ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด สามารถเดิน ช็อป ชม ชิม ใต้ร่มไม้แบบสบายสบายริมน้ำ การจำหน่ายผ้ามัดย้อมที่ทำจาก “ต้นจาก” ที่ให้สีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย มาวางจำหน่าย รวมถึงสามารถสักการะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และชมกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชน ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นความร่วมมือแบบ “บวร” คือระหว่างบ้าน วัดและราชการ ถือเป็นการส่งเสริมสัมมาชีพทั้งผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขของตำบล ที่ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าของชาวบางจากได้กลับฟื้นคืน และเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อความยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าไทย หรือพื้นถิ่น มาตักบาตรทางน้ำ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ซึ่งในวันนี้ ก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อวัดเป็นอย่างมาก คือ กฐินทางน้ำ วิถีกฐินทางลำน้ำแห่งตำนาน “พ่อท่านจบ” ชาวบ้าน ต.บางจากและพื้นที่ใกล้เคียง จัดงานแห่กฐินทางน้ำไปถวายวัดหลังวันออกพรรษา สืบสานประเพณีดั้งเดิม ร่วมสืบสานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ รำลึกถึงวิถีชีวิตชาวพุทธริมฝั่งแม่น้ำในอดีต ฟื้นฟูวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ ที่มีความสวยงามในวิถีชุมชนริมลำน้ำในย่านนี้ และน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก ชมนางรำรุ่นต่างๆ ออกสเต็ปวาดลวดลายฟ้อนรำ เขย่าเรือ กันอย่างสนุกสนาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็นงานพิธีที่มีเพียงแห่งเดียวของ จ.นครศรีธรรมราช หรืออาจเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ ก็ว่าได้ที่มีการตั้งขบวนกฐินกันทางเรือ และแห่มาตามลำน้ำ ที่สำคัญมีพี่น้องชาวมุสลิมที่ประกอบอาชีพประมง นำเรือมาช่วยกันบรรทุกพุทธศาสนิกชน ตลอดแนวลำน้ำมาส่งกันที่ท่าน้ำให้มาทำบุญ เป็นการรำลึกถึง “พ่อท่านจบ” หรือพระครูธรรมธาราธิคุณ อดีตเจ้าอาวาส พระเถราจารย์หมอแผนโบราณ เมื่อครั้งอดีตเป็นที่รู้กันดีว่า นอกจากพ่อท่านจะเป็นหมอกระดูกรักษาแบบพื้นบ้าน ตามวิชาที่ท่านสืบทอดมาแต่โบราณ มีผู้คนที่มารักษากับท่านนับหมื่นๆคน ตลอดหลายสิบปีที่ท่านจำวัดที่นี่ และที่สำคัญ ท่านยังเป็นอดีตช่างเครื่องยนต์เรือ จะคอยช่วยเหลือบรรดาพี่น้องชาวเรือมุสลิม เมื่อถึงเวลาเรือเสียจะนำเรือมาจอดที่ท่าน้ำหน้าวัด ท่านจะช่วยซ่อมให้เสมอโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ จนกลายเป็นความผูกพันระหว่างพ่อท่าน กับพี่น้องชาวมุสลิมในย่านนี้ จนกระทั่งท่านมรณภาพ ลูกหลานครอบครัวชาวมุสลิมก็ยังคงรำลึกถึงท่าน เมื่อมีงานบุญจะคอยมาช่วยเหลือสนับสนุนกันตลอด ปี เป็นสิ่งยืนยันถึงความรักความสามัคคีของชาวบ้านในย่านนี้มาเป็นเวลานาน


พระมหาวิทวัส เจ้าอาวาสวัดธาราวดี รูปปัจจุบัน และยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางจาก เปิดเผยว่า จริงๆ แล้วพิธีกฐินทางน้ำมีมานานแล้ว ก่อนหน้านั้นต่างคนต่างเดินทางมาจนเต็มลำน้ำหน้าวัด ซึ่งได้มีการจัดระเบียบใหม่ ด้วยการรวมขบวนเรือมาพร้อมกัน จนเกิดความสวยงาม และเป็นพิธีการที่ไม่เหมือนที่ใดๆ ชาวบ้านจะรวมตัวกันมาแบบนี้ กลายเป็นความสวยงามทางวัฒนธรรม ซึ่งในปีนี้มีขบวนเรือแห่กว่า 30 ลำ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ด้วยกัน ไปสมทบกับขบวนแห่ทางบก ซึ่งอยู่ภายในวัด อย่างคึกคัก แน่นท่าน้ำและลานวัดกันเลยทีเดียว ซึ่งได้ดำเนินการตามกำหนดการ จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายลงมา กิจกรรมทั้ง 2 ที่กล่าวมานี้ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างรายได้แก่ครัวเรือน เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร นำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้หมุนเวียนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใกล้ชิดกับวัดมากขึ้นด้วย ขออนุโมทนากับทุกๆท่านครับ บริวารกฐินทางน้ำ วัดธาราวดี รวมทั้งสิ้น 1,009,244 บาท เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ