“โรคคอตีบ” ภัยเงียบย้ำ! ผู้ปกครองพาบุตรหลานฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

“โรคคอตีบ” ภัยเงียบย้ำ! ผู้ปกครองพาบุตรหลานฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนผู้ปกครอง ระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคคอตีบ แนะพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนผู้ใหญ่ก็ป่วยได้ ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น ทุก ๆ 10 ปี

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheria ติดต่อได้โดยง่ายผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งหรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย นับเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและร้ายแรง อาการของโรคจะแสดงหลังจากการติดเชื้อประมาณ 2 – 5 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น มีน้ำมูก เจ็บคอ คออักเสบ กลืนอาหารลำบาก รู้สึกเจ็บเวลากลืน คอบุ๋ม หอบ หายใจลำบาก หากอาการรุนแรงมากอาจทำให้หายใจไม่ออก จนเป็นอันตรายถึงชีวิต หากตรวจคออาจพบแผ่นฝ้าสีขาวปนเทาขึ้นบริเวณลำคอ ต่อมทอนซิล หรือลิ้นไก่ อาจพบภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเส้นประสาทอักเสบ
นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มว่า การป้องกันนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ 4 ปี สำหรับผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ กระตุ้น ทุก ๆ 10 ปี ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคร้ายแรง หากเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก และไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการดังกล่าวข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422